Close up of a laboratory worker

Kostnadsreduksjon i Produksjonsmidler

Produksjonsmidler

For organisasjoner i produksjonssektoren er drifts leveranser livsnerven i bedriften.

Avhengig av type virksomhet kan dette inkludere forbruksvarer, kjemikalier og industrielle gasser, laboratorieforsyninger, MRO-forsyninger og emballasje.

En organisasjons evne til å kontrollere de totale produksjonskostnadene for disse leveransene — direkte produksjonskostnader og variable kostnader — er avgjørende for organisasjonens økonomiske tilstand.

ERA kan vurdere utgifter for å finne muligheter innen produksjonsbesparelse. Vi hjelper til med å avgjøre om etablerte leverandører tilbyr de mest fordelaktige prisene på drifts leveranser ved hjelp av mange års erfaring og leverandørkunnskap.

Kontakt oss

Start Her

Kjemikalier

Med en rekke produsenter og leverandører av kjemikalier, som brukes direkte eller indirekte i produksjonen, kan det være tidkrevende å sikre at man har de beste prisene og betingelsene.

Det gjøres ikke lettere med den stadige utviklingen av nye kjemikalier.

Expense Reduction Analysts arbeider med selskaper for å optimalisere bruken av kjemikalier og senke de relaterte kostnadene.

Forbruksvarer

Forbruksvarer brukes og/eller erstattes regelmessig i produksjonen.

Å ha kontroll på de samlede produksjonskostnadene, herunder direkte og variable kostnader, er kritisk for å sikre en sunn økonomi i virksomheten.

Samtidig ønsker man en kontinuerlig overvåkning av markedsutviklingen.

Expense Reduction Analysts bruker sin ekspertkunnskap for å tilby de beste løsningene.

Industrigasser

Mange industrier, som farmasi, energi- og kjemikalieindustrien, bruker industrigasser som en del av produksjonen.

Å følge prisutviklingen og sikre best mulige betingelser er noe av det som Expense Reduction Analysts hjelper til med.

Vedlikehold

Vedlikehold av produksjonsmaskiner er påkrevd i all produksjon, men ikke alle virksomheter har tilstrekkelig med tid og ressurser til å følge markedsutviklingen og priser i alle segmentene.

Tidsforbruket til leverandørene kan også være vanskelig å kontrollere.

Expense Reduction Analysts hjelper til med benchmark, gjennomsiktighet og effektivitet innenfor vedlikehold.

Emballasje

Det store produktutvalget innenfor emballasje – enheter, materialer, priser – gjør det vanskelig for selskaper å velge riktig.

I tett samarbeid med kundene hjelper Expense Reduction Analysts dem med å ta de riktige valgene som tar hensyn til nye materialer på markedet, lovgivning og riktig kvalitet og pris.

Matvareingredienser og proteiner

Matvareprodusenter arbeider vanligvis med en svært lang liste av ingredienser og proteiner.

Å ha stor innsikt i alle, og ha tid til å finne de beste løsningene innenfor alle segmenter, kan være en krevende oppgave.

Expense Reduction Analysts hjelper til med å skape struktur som når hele veien rundt.

Samtidig sjekker vi jevnlig markedet for nye ingredienser som kan forbedre det endelige produktet.

Selvsagt i samsvar med alle lovmessige krav.

Medisinske produkter

Det kan virke uoverskuelig å danne seg oversikt over de mange leverandørene og tekniske produktene innenfor medisinindustrien.

Hvilke produkter kan fungere som alternativ?

Hva er reglene i forhold til lokale kjøp og parallellimport?

Virksomheter bruker Expense Reduction Analysts for å forstå de konkrete behovene og finne de beste løsningene.

Papir

Papir kan brukes i mange produksjoner. Manglende kunnskap kan gjøre det vanskelig å finne de rette produsentene og grossistene.

Expense Reduction Analysts hjelper ikke kun med å finne relevante leverandører, men gir også råd angående produkter og potensielle alternativer.

Plast

Expense Reduction Anlaysts har innsikt i dette meget varierte segmentet. Blant annet, men ikke begrenset til, granulater, PVC, PCB osv. Takket være det internasjonale nettverket vårt kan vi sjekke markedet både lokalt og internasjonalt og samtidig sikre at prisene du får, utvikler seg fornuftig i forhold til markedsutviklingen.

Stål

Uansett om det er råstål, stålplater, stålelementer eller andre stålprodukter, så kan ekspertene hos Expense Reduction Analysts hjelpe deg med å finne den rette leverandøren, nasjonalt eller internasjonalt. Vi undersøker også om det finnes noen nye materialer som kan fungere som alternativ i produksjonen din.

Finn ut hvem vi er og hvordan vi jobber

Hvem vi er