Business people meeting in a coffee shop

Kostnadsreduksjon i Personaltjenester

Personaltjenester

En organisasjons viktigste ressurs er de ansatte. Derfor er det viktig å utvikle og opprettholde en solid arbeidsstyrke.

En organisasjon må ofte håndtere mange forskjellige personal forpliktelser samtidig.

Hvis din bedrift benytter seg av eksterne tjenester kan ERA hjelpe med å avgjøre om leverandørene leverer kvalitetsservice til konkurransedyktige priser.

Kontakt oss

Start Her

Vikartjenester og rekruttering

Den viktigste ressursen i bedrifter er mennesker.

Å finne medarbeidere, med de rette kvalifikasjonene, erfaringene og den rette personligheten er tidskrevende.

Eksterne leverandører som vikarbyrå, jobbsenter, rekrutteringsbyrå o.l. blir ofte brukt.

Expense Reduction Analysts hjelper til med å analysere rekrutteringskostnadene og oppnå besparelser, med samme eller bedre servicenivå.

Billeasing

Expense Reduction Analysts eksperter innenfor billeasing hjelper selskaper med alt som gjelder. Ikke kun selve leasingavgiften, men også vilkår, retningslinjer, forbruk, tilbakelevering osv. for å sikre at bilflåten lever opp til selskapets spesifikke behov.

Lønnskjøring og personalledelse

Noen virksomheter bruker eksterne leverandører til lønnskjøring og andre administrative HR-oppgaver.

Expense Reduction Analysts hjelper kunder med å analysere markedet, overvåke endringer i lovgivningen og lete etter besparelsesmuligheter.

Reisekostnader

Reisekostnader kan fort løpe løpsk.

For å holde reisekostnader i sjakk benytter virksomheter seg av Expense Reduction Analysts.

Til dels for å få råd om retningslinjer og til dels for forhandlingskraften vi har overfor leverandørene.

Ekspertenes involvering sikrer bedre bunnlinje og en større gjennomsiktighet i forbruksmønstre innenfor reisekostnadskategorien.

Sikkerhet

Profesjonelle sikkerhetsløsninger kan være mye forskjellig, fra sikkerhetsvakter til avanserte systemer, som bevegelses- og varmesensorer.

Kunder bruker ekspertisen til Expense Reduction Analysts for å identifisere besparelsesmuligheter uten å øke risikoen.

Arbeidstøy og sengetøyservice

For noen virksomheter er arbeidstøy og/eller sengetøyservice en betydelig utgift og en viktig faktor for tilfredsheten til medarbeiderne.

Expense Reduction Analysts gjennomgår kundens utgifter og gir alternativer som i tillegg til å redusere utgiftene, oppfyller både arbeidsgiverens og medarbeidernes behov.

Finn ut hvem vi er og hvordan vi jobber

Hvem vi er