Kostnadsreduksjon i Frakt og logistikk

Frakt og logistik

For mange organisasjoner utgjør frakt og logistikk betydelige kostnader og utfordringer i.f.t. organisering og prosesser, samt leveringskvalitet til egne kunder og samarbeidspartnere. Det er derfor svært viktig å ha gjennomtenkte løsninger og riktige leverandører for å ivareta deres behov.

Expense Reduction Analysts har lang erfaring og kunnskap innen frakt og logistikk og kan løse alle dine behov med fokus på pris og krav for å finne den beste løsningen for din organisasjon.

Dette vil bedre kontantstrømmen og løse opp midler til andre ønskede behov i bedriften.

ERA har til enhver tid mange prosjekter gående på disse fraktkategoriene og innehar derav stor kompetanse gjennom sine frakt og logistikk eksperter.

Kontakt oss

Start Her

Pakke, stykk og partigods

Pakke er små fraktsendinger som sendes i samlast.

Stykkgods er en eller flere pakker, esker, paller etc som sendes i samlast.

Partigods er større sendinger, normalt fra fbv 2000 kg og oppover.

Ekspress, bud og InNight

Ekspress når det haster med å få produktet frem, gjerne over natten.

Budtjeneste direkte dør til dør, ofte levert innen timer.

InNight definerer natt og morgenleveringer der produktene leveres på avtalt sted innen avtalt tid.

Hjemleveringer, post i butikk etc.

Hjemleveringer er sendinger som leveres på døren til privat mottager.

Post i butikk brukes som regel av nettbutikker der kunde kan hente og sende fra lokal butikk i nærheten av hjemme eller jobbadresse.

Spesialfrakt (kran, maskiner etc)

Fellesbegrep på all frakt som går utenom normale fremførsel måter, det være seg ekstremt store eller tunge kolli, begrensinger i fremkommelighet eller måte godset må hentes eller leveres på etc.

Sjø og flyfrakt

Sjøfrakt er ofte internasjonal frakt, men i land som Norge brukes det også innenlands. For pakker, paller o.lign brukes som regel container. Det er et uttalt ønske om at sjøfrakt skal ta over mer av veitransporten men utviklingen går i retning av at vei fortsatt øker i.f.t. både sjø og tog i Norge. Dette grunnet tid, pålitelighet og fleksibilitet.

Flyfrakt brukes på sendinger det haster med, gjerne over lengere distanser. Ferske matvarer, medisiner, brev og små pakker er eksempler på vanlige produkter som sendes med fly.

Se vår sjøfrakt kompetanse og tjenester

Lager of terminal

For å sørge for riktig og effektiv drift på terminal og lager er planlegging av flyten essensielt for å motvirke unødig tidsbruk og rett produkt på rett plass.

En godt planlagt og strukturert terminal eller lager bringer enhetskostnadene ned samtidig som det ivaretar et tryggere og sikrere sted å bevege seg i, dermed også skader og ventetid.

Økt behov? Analysering av valgene mellom for å møte nye behov gjennom å tilegne seg kapasitet selv eller muligheter som foreligger for outsourcing og 3PL.

ERA har kompetansen og ressursene som er nødvendig for å analysere, slik at vi kan presentere løsninger på både kostnadsdrivere, struktur og prosesser.

Finn ut hvem vi er og hvordan vi jobber

Hvem vi er