Looking up at a skyscraper window cleaner

Kostnadsreduksjon i Fasilitetsforvaltning

Fasilitetsforvaltning

Bygg og vedlikehold inkludert rengjøringstjenester, eiendoms-/utstyrsleasing osv., er komponenter i de fleste organisasjoner.

Å garantere at fasilitetene er rene og riktig vedlikeholdt for ansatte, kunder og klienter er en høy prioritet for mange organisasjoner.

Men hvordan kan du vite om du får maksimal verdi ut av disse tjenestene?

Erfarne ERA konsulenter gransker kundenes leverandøravtaler for å avgjøre om det er mulighet for ytterligere kostnadsbesparelser og bruker en spesialisert prosess som hjelper kunder med å utnytte ekstra kontantstrøm fra leverandørbasen.

Kontakt oss

Start Her

Rengjøring og rengjøringsartikler

Eksterne leverandører brukes ofte til rengjøring og tilhørende forbruksartikler.

Det er en industri med svært mange aktører. Det å finne en aktør som både kan imøtekomme lovkrav og gi en stabil, høy kvalitet på arbeidet til en konkurransedyktig pris, kan være som å lete etter den berømte nålen i høystakken. Ekspertene i Expense Reduction Analysts kjenner både bransjen og lovkravene, har god kjennskap til aktørene og kan hjelpe til med å definere oppdraget tydeligere, noe som vanligvis resulterer i bedre betingelser.

Utstyrsleasing og vedlikehold

Å lease større, dyre maskiner gir økonomisk mening for mange virksomheter.

Selv om noen maskiner relativt lett kan finnes på diverse portaler, er det fremdeles vanskelig å finne den rette kombinasjonen av leasing og vedlikholdsavtale.

Kategoriekspertene hos Expense Reduction Analysts kan hjelpe til med å finne den riktige, skreddersydde løsningen for deg samt avdekke skjulte besparelsesmuligheter.

Vedlikehold av fasiliteter

Facility Management-oppdrag, som for eksempel vaktmester-, strøm- og VVS-tjenester, kan favne bredt og er mange ganger spredt over flere konti, noe som gir mindre oversikt over de samlede kostnadene.

Expense Reduction Analysts kan hjelpe til med å definere behovet tydeligere, og sikre en tilsvarende eller bedre service til en lavere pris.

Grønne områder

Grønne områder rundt bygninger er en del av selskapets identitet og «image». Expense Reduction Analysts kan hjelpe til med å velge den/de riktige leverandøren(e) og sammenligne priser med konkurrentene.

Skadedyrskontroll

Uansett om de ubudne gjestene er rotter, vepser, fugler eller noe helt annet, så innhentes det ofte hjelp fra et skadedyrsfirma.

Skadedyrskontroll ligger langt fra den daglige driften, og det er derfor vanskelig å definere oppdraget.

Derfor kan det være en utfordring å oppnå gode priser.

Ekspertene våre kan hjelpe til med verdifulle råd og sikre at dere sparer penger samtidig med at dere slipper skadedyr.

Forsyning og energi

Kan du gjennomskue og forutse utviklingen i strømpriser?

Hva kan du gjøre for å redusere strømforbruket? Bruker du de rette energikildene?

Expense Reduction Analysts kan gi deg råd. Ikke bare for å oppnå de beste betingelsene i dagens marked, men også for å sikre overensstemmelse med lovgivning og hjelpe deg å redusere priser og forbruk.

Avfallshåndtering

Visste du at noen selskaper tjener penger på avfallet sitt?

Expense Reduction Analysts kan hjelpe deg med å sikre korrekt sortering og på den måten forbedre ditt grønne image, samtidig med at vi, blant annet gjennom markedsindeks, kan sikre at du betaler mindre for bortkjøring og kan selge til best mulig pris.

Finn ut hvem vi er og hvordan vi jobber

Hvem vi er