Abstract image of a laptop

Kostnadsreduksjon i Bedriftstjenester

Bedriftstjenester

Mens de daglige oppgavene ved å drive en organisasjon kan håndteres av de ansatte, er mange organisasjoner avhengige av eksterne fagfolk for tjenester som IT-støtte eller juridisk rådføring, samt leverandører til å levere og vedlikeholde utstyr som er nødvendig for at kontorene skal kunne fungere uten problemer.

Det kan midlertidig være utfordrende å avgjøre om disse nødvendige oppgavene i bedriften koster mer enn de burde.

ERA konsulenter bistår kundene med å gå igjennom serviceutgifter for å vurdere muligheten for kostnadsbesparing.

Kontakt oss

Start Her

Reklame og markedsføring

Reklame og markedsføring – om det er for å øke kjennskap til merkevaren eller for å øke salget – så er det en flerdimensjonell kategori med både digitale, trykte, visuelle og verbale kanaler.

Expense Reduction Analysts hjelper selskaper med å evaluere forbruket til markedsføring opp mot strategien deres for å finne muligheter for å redusere kostnadene og samtidig oppnå tilsvarende eller bedre resultater.

Catering

Flere og flere virksomheter outsourcer lunsjordninger og forpleining i forbindelse med møter, kurs, fester o.l.

Uansett om det kjøpes ferdige menyer eller bare råvarer, så kan Expense Reduction Analysts hjelpe til med å forbedre kontantstrømmen og sikre lavere kostnader uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Posthåndtering

Fysisk post blir i økende grad erstattet av elektronisk post. Posthåndtering blir derfor i stadig økende grad en IT-teknisk kritisk ressurs.

Expense Reduction Analysts har gjennomført mange prosjekter innenfor posthåndtering, både hva gjelder full outsourcing av postromsfunksjonen og/eller restrukturering av print- og postløsninger.

Kontorrekvisita

Det papirløse samfunn lar vente på seg. Kulepenner, papir, permer, blekkpatroner osv. kjøpes stadig av alle slags virksomheter. Kostnadene er ofte spredt over flere konti og kan fort bli høye. Expense Reduction Analysts bruker sin innside kunnskap til å skape oversikt, øke bevisstheten om forbruket og kan gi gode råd om merkevarer versus «private label», samt størrelse på innkjøp. Expense Reduction Analysts kan også hjelpe til med å redusere svinn, varelager og forbruk.

Trykksaker

Behovet for print-løsninger og trykksaker varierer markant fra virksomhet til virksomhet.

Selv om mengden er blitt redusert i løpet av de siste tiårene, trykkes det stadig enorme mengder materialer – alt fra bøker og brosjyrer til plakater og andre ting.

Det finnes flere trykkformer og mange variabler som spiller inn i prissettingen, som trykkmetode, farge, opplag, dimensjoner og antall sider.

Noen oppgaver kan løses internt, andre krever ekstern hjelp. Expense Reduction Analysts hjelper virksomheter med å kvantifisere behovene og identifisere print-løsninger som kan redusere det samlede forbruket.

Reproduksjonsgrafikk

Reproduksjonsgrafikk – reproduksjon, skanning, fotografering og dokumenthåndtering – outsources ofte.

Expense Reduction Analysts hjelper virksomheter med å sikre god og hurtig service til en konkurransedyktig pris.

Finn ut hvem vi er og hvordan vi jobber

Hvem vi er