People discussing information on a screen

Kostnadsreduksjon i Bank- og finanstjenester

Bank- og finanstjenester

Fra bank- og investeringstjenester til forsikring og bedriftsskatterådgivning, kommersielle finanstjenester er nødvendig for bedrifter i alle størrelser, på tvers av alle næringer.

De finansielle tjenestene som bistår ditt foretak med en problemfri drift kan være unike for bransjen du er i og det kan være en utfordring å avgjøre om du får mest mulig ut av alternativene som er tilgjengelige for din organisasjon.

ERA bistår kundene med å kontrollere utgifter ved å sammenlikne bedriftsbanker og å gå igjennom tjenester og avgifter fra ulike leverandører for å vurdere innsparingsmuligheter.

Kontakt oss

Start Her

Banktjenester

Alle virksomheter er avhengige av banktjenester i den daglige driften, og i mange tilfeller også i forhold knyttet til vekst og finansiering.

Med et stort utvalg av banker, med mange, og noen ganger komplekse, produkter, kan det være vanskelig å velge den riktige banken.

Tilbyr banken en pålitelig, objektiv rådgivning? Er produktene konkurransedyktige?

Expense Reduction Analysts kan hjelpe til med å sikre konkurransedyktige priser, blant annet via vår internasjonale benchmark.

Vi kan gjennomgå verdien av den mottatte servicen og sjekke optimaliseringsmuligheter og alternativ finansiering.

Forsikring

Forsikring er en integrert del av virksomhetens risikostyring og kan bestå av både lovpliktige og frivillige ordninger.

Expense Reduction Analysts kan hjelpe til med å sjekke markedet for alternative dekningskilder og hjelpe virksomheter med å unngå melgerhonorarer.

Betalingskortgebyr

De gebyrene som virksomheter må betale for betalingskorttransaksjoner kan variere markant, spesielt når det kommer til internasjonale kort og transaksjoner.

Expense Reduction Analysts viser selskaper hvordan disse kostnadene kan reduseres, og gjennomfører omfattende analyser av mottatte tjenester og forbruk for å identifisere besparelsesmuligheter.

Finn ut hvem vi er og hvordan vi jobber

Hvem vi er